Windows 8 vše jako admin

Windows 8 Vám stejně po vypnutí UAC neumožní některé věci, protože systémově administrátoři stále nejste! Je potřeba upravit registr …

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
změnit položku EnableLUA na 0 (výchozí hodnota je 1, budete-li to chtít vrátit).

Označeno s:
Označeno v Windows obecně

Napsat komentář

Přejít k navigační liště