Smazání všech databází na MS SQL serveru

Potřebovali jste se někdy zbavit všech databází ze serveru po nějaké „nepovedené“ akci? Je to vcelku jednoduché.
Zavoláme uloženou proceduru MSSQL a smažeme všechny databáze s ID vyšším než 4 ( což jsou systémové DB )
EXEC sp_MSforeachdb '
IF DB_ID(''?'') > 4
BEGIN
ALTER DATABASE ? SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DROP DATABASE ?
END'
Označeno s:
Označeno v SQL

Napsat komentář

Přejít k navigační liště